Wild Pollinator Count Nieuwegein's Journal

Journal archives for June 2024

04 June, 2024

Insectenzoeken in de Korte Duinen

Op zaterdag 1 juni 2024 was er een excursie van de KNNV (Insectenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug) in de Korte Duinen en het Monnikenbos waarbij Paul als gids optrad. Ondanks toch zo’n honderd bezoeken aan dit gebied, lukte het toch om nieuwe soorten te vinden. Dat vind ik ook erg leuk van het zoeken naar insecten, er is altijd weer wat nieuws te ontdekken.

Meer informatie op
https://www.insectenzoeken.nl/excursie-korte-duinen/

Posted on 04 June, 2024 19:43 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

25 June, 2024

vlindersinhouten.nl/over-de-vlinderroute/

Niet alleen Nieuwgein heeft bestuivers, in Houten komen ze ook voor. Spot ze allemaal!
https://vlindersinhouten.nl/over-de-vlinderroute/

Posted on 25 June, 2024 10:11 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

Piet Bremer, Wat er na het afgraven van het hoogveen kwam

René de Wilde, Een korte beschrijving van de florarestanten van de Meijerinksmaten en het Westerveld (Wierden); km hokken 233-484, -485 en -486 februari 2024
http://www.fwtwente.nl/h24_meijerinksmaten_westerveld.pdf

Jelle Hofstra, Taraxacum sectie Hamata H. Øllgaard (1983) van onbemeste hooilanden in Twente februari 2024
http://www.fwtwente.nl/h24_taraxacum_hamata.pdf

Piet Bremer, Prov. Overijssel, Wat er na het afgraven van het hoogveen kwam (pdf) mei 2024
http://www.fwtwente.nl/h24_hoogveenontginning.pdf

Posted on 25 June, 2024 11:28 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

26 June, 2024

Natuurlijke uitbreiding van de zuidelijke sikkelsprinkhaan Phaneroptera nana naar Nederland

Felix & Verhees 2024. Natuurlijke uitbreiding van de zuidelijke sikkelsprinkhaan Phaneroptera nana naar Nederland (Orthoptera). NFM 62: 59-62.
https://natuurtijdschriften.nl/pub/1026104/NFM2024062001010.pdf

Posted on 26 June, 2024 09:04 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment