Wild Pollinator Count Nieuwegein's Journal

Journal archives for September 2022

23 September, 2022

Atlassen

 1. https://www.birdatlas.bc.ca/downloadable-pdfs/
 2. https://www.researchgate.net/publication/262098036_THE_ATLAS_OF_BIRDS_DIVERSITY_BEHAVIOR_AND_CONSERVATION_by_Mike_Unwin
 3. https://birdcount.in/wp-content/uploads/2015/06/BirdAtlases-India-Kerala.pdf
 4. https://www.birdatlas.bc.ca/download/BC_Atlas_Chapters_en.pdf
 5. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_2.pdf
 6. https://www.birdatlas.bc.ca/download/bcatlas_english_4.pdf
 7. https://www.academia.edu/41285983/First_National_Atlas_of_the_Birds_of_Armenia
 8. https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/get-involved/campaigning/climate-change/birds-on-the-move.pdf
 9. https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/hrlpbirdmapts.pdf
 10. https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/gtr/gtr_iitf_053.pdf
 11. https://www.pdfdrive.com/the-atlas-of-breeding-birds-in-britain-and-ireland-e188835179.html
  https://www.mba-aom.ca/jsp/map.jsp

 12. https://wgfd.wyo.gov/WGFD/media/content/PDF/Wildlife/Nongame/WILDLIFE_ANIMALATLAS.pdf
 13. https://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/CW69-20-2-2018-eng.pdf
 14. https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page/
 15. https://www.vogelwarte.ch/assets/files/atlas/info_amtsstellen/Swiss%20Atlas%202013-2016_E_low.pdf
 16. https://www.ebcc.info/the-atlas-of-wintering-and-migratory-birds-of-portugal-a-new-tool-for-ornithologists/
 17. The Atlas is published in Portuguese and is available only online at http://bit.ly/atlas_aves
 18. https://www.ebcc.info/useful-reading/
 19. https://www.ebcc.info/monitoring/
 20. https://www.researchgate.net/publication/228665008_The_Catalan_Breeding_Bird_Atlas_CBBA_methodological_aspects_and_ecological_implications
 21. https://www.birdinginspain.com/free-birding-downloads.html
 22. https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hunt

  A climatic atlas of european breeding birds : Huntley, Brian, 1952- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/climaticatlasofe0000hun

 23. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

 24. Samenvatting: De gedragscode soortenbescherming bosbeheer bevat gedragsregels voor de omgang met beschermde soorten tijdens uitvoering van bosbeheerwerkzaamheden. Door te werken volgens de systematiek van de gedragscode hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd bij het bevoegd gezag en geldt een vrijstelling van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming.
  https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015

 25. Op maandagavond 14 maart organiseert de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, een online symposium over het belang van groene gemeenten. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Vergroening van de gebouwde omgeving is gunstig voor mens en dier. Uit onderzoek blijkt dat het onder meer de biodiversiteit en de luchtkwaliteit versterkt en van groot belang is voor de waterberging en verkoeling op warme dagen. De laatste jaren dringt dit ook steeds meer door bij beleidsmakers en het grote publiek: groen is hip. Maar ondanks de toegenomen populariteit blijft natuur in de praktijk toch nog vaak het ondergeschoven kindje, in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van gemeenteplannen. Gemeenten zijn zich wel bewust van de energie- en mobiliteitstransitie, maar zien groen toch nog vooral als een kostenpost. Of ze leggen de nadruk vooral op natuur als een ecologische en recreatieve dienst voor mensen en vergeten daarbij de eigen waarde van dieren en natuur los van het nut voor de mens. Nieuwe woonwijken worden nog steeds gepland ten koste van dieren en natuur, zonder eisen te stellen aan bijvoorbeeld minimale percentages groen, wateropvangvoorzieningen en nestmogelijkheden. Er wordt zelfs natuur vernietigd voor woningbouw, met de belofte het groen elders te ‘compenseren’. En wanneer het wel lukt om groene plannen door te zetten, gaat het in de uitvoering of het onderhoud nog vaak genoeg mis.
  Het is duidelijk: het is de hoogste tijd voor een fundamentele koerswijziging.

  De sprekers van deze avond zijn Robbert Snep en Fabrice Ottburg. Zij zijn academici met een missie, die vanuit inhoud en passie zowel de natuur als de samenleving een stap verder willen helpen. Ze zullen de laatste kennis delen op het gebied van de voordelen en mogelijkheden van groene gemeenten, maar zullen ook de obstakels en valkuilen benoemen. Aan de hand van vragen uit het publiek zal Marianne Thieme, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, verder met hen in gesprek gaan.

  ir. Robbert Snep
  Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen Environmental Research, WUR. Hij houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de verduurzaming en vergroening van bebouwde gebieden en bedrijfsterreinen en weet alles van stedelijke biodiversiteit en ecosystemen, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

 26. Van stikstofoverschot tot biodiversiteitsverlies

  – Dinsdag 25 oktober 2022 –

  Provinciaal Natuurcentrum, Genk

  Vlaanderen heeft een stikstofoverschot: meer dan 80 % van onze (vaak Europees beschermde) natuur lijdt eronder. Vooral intensieve veeteelt is de oorzaak, naast de uitstoot van industrie, verkeer en huishoudens. De stikstofuitstoot heeft zware gevolgen voor de biodiversiteit: graslanden verarmen, bramen en netels overwoekeren de typische bosflora, bomen verzwakken en sterven af, de paarse heide kleurt bruin, waterplassen lijden onder zuurstoftekort.

  Deze lezing gaat dieper in op de problematiek van het stikstofoverschot, de gevolgen ervan voor de biodiversiteit en mogelijke oplossingen.

 27. https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/huis-tuin-hobby/5-handige-gratis-apps-om-planten-en-dieren-te-herkennen/
 28. Thought this recent paper might be of interest to this group: Deriving indicators of biodiversity change from unstructured community-contributed data 4. It’s pretty much about how to overcome the biases and “messiness” of iNat data to find patterns and see change through time. I apologize that it’s not open-access - Wiley’s OA fees are prohibitive, and since this was grant-funded work we couldn’t afford it. Our co-author did a nice tweet-summary 4 of it where you can see some of the figures describing the work. I’m also more than happy to send the pdf to anyone who’s interested in reading the whole thing!
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 29. Opportunistic and unstructured observations of biodiversity crowdsourced from volunteers, community, and citizen scientists make up an increasingly large proportion of our global biodiversity knowledge. This incredible wealth of information exists in real time at both high resolutions and large extents of space, time, and taxonomy, thus holding huge potential to fill gaps in global biodiversity monitoring coverage in a cost-effective way. Yet, the full potential of these data to provide essential indicators of biodiversity change for both research and management remains mostly unrealized, in large part due to the prevailing perception that the lack of standardization presents an unsurmountable barrier. In this paper, we provide an overview of the main challenges of working with unstructured community-contributed data and synthesize the four fundamental approaches to overcome these challenges and extract useful inferences of biodiversity change, namely: 1) reverse-engineering survey structure; 2) borrowing strength across taxa; 3) modeling the observation process, and; 4) integrating standardized data sources. To illustrate each of these approaches, we provide examples comparing community-contributed observations crowdsourced via iNaturalist with long-term standardized monitoring surveys for a subset of rocky intertidal organisms on the California coast from 2010 to 2019. We conclude by highlighting ways forward for the successful integration of unstructured community-contributed observations within the global ecosystem of biodiversity change monitoring tools. Our ultimate goal is to update the prevailing perception among researchers and practitioners that unstructured community-contributed observations of biodiversity are too noisy to use, and help establish this data stream as a key tool for research and management.
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.08215
  https://forum.inaturalist.org/t/biases-in-inat-data/23943/84

 30. The Whispers of Mary Anning and Other Women Geologist
  https://www.engieproject.eu/webinars/
  Geoscience Methodology Course for Teachers

Posted on 23 September, 2022 07:27 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

29 September, 2022

Handboek Vegetatiekunde Nederland online

Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.
Vegetatiekundigen houden zich niet bezig met de studie van een tulpenbed of arboretum. Aangeplante bossen of akkers zijn dan weer wel interessant, aangezien wilde planten zich ook hier kunnen vestigen. Vegetatie is dus (bijna) overal. Het vormt tevens een nauwkeurige afspiegeling van de gesteldheid van de omgeving, de bodem of de fauna in een gebied.

Het online Handboek Vegetatiekunde gaat in op hoe je vegetatie meet en bestudeert.

Achtergrond van het handboek
Het handboek, in de vorm van een open Wiki bij Groen Kennisnet, kwam tot stand in kader van een WURKS-project. Drie auteurs schreven mee: John Janssen en Joop Schaminée van Wageningen Environmental Research, en Hedwig van Loon van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Het biedt een (digitale) update van het handboek 'De vegetatie van Nederland', dat in 1995 uitkwam.

Het nieuwe, open handboek is in eerste instantie gericht op studenten in het hbo en mbo, maar kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerden.

Janssen, J. A. M., Schaminee, J. H. J., van Loon, H., & van Genderen, R. A. (Ed.) (2019, Mar). Handboek Vegetatiekunde. Groen Kennisnet. https://edepot.wur.nl/472248

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22904838/Handboek+Vegetatiekunde
PE&RCVegetation, Forest and Landscape EcologyPlant Ecology and Nature Conservation

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22905083/Vegetatie+van+Nederland

Een aantal hoofdstukken Vegetatiekunde: https://stratiotes.net/2019/05/19/website-over-vegetatiekunde/

Posted on 29 September, 2022 19:30 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

30 September, 2022