Wild Pollinator Count Nieuwegein's Journal

Journal archives for May 2024

27 May, 2024

Vlinderontdekkingstocht Houten

Rotary Club Houten-Castellum viert in het clubjaar 2023/2024 haar vierde lustrum. Om dit luister bij te zetten, heeft de club een plan bedacht om in Houten een educatieve route uit te zetten over Nederlandse vlinders, aan de hand van beelden en informatie. Houten heeft immers vanouds een verbinding met vlinders (vlinderstad, vlinderloop). De op de tegels afgebeelde vlinders komen alle in Houten voor. De ontdekkingstocht wordt gemarkeerd door 20 tegels. Per stoeptegel kan de deelnemer een QR-code scannen met een afbeelding van één bepaalde vlinder. De QR-code verwijst naar een website (begin juni in de lucht) waar informatie over de desbetreffende vlinder te lezen is. De ontdekkingstocht is leuk om – al of niet in delen – lopend of met de fiets af te leggen. De deelnemers doen daarbij kennis op over vlinders die in Houten en omgeving te zien zijn. Met het project wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het genieten van het buiten zijn en de kennis over en waardering voor vlinders in het bijzonder en biodiversiteit in het algemeen.

RCHC heeft deze ontdekkingstocht ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Houten en de Vlinderstichting.

Posted on 27 May, 2024 12:31 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment

28 May, 2024

Pootafdrukken van Wolf en Hond: Het Verschil

Regelmatig krijgen we bij Weylin Tracking een foto doorgestuurd met de vraag of een pootafdruk van een wolf of een hond is. In dit artikel ga ik dieper in op de verschillen tussen de twee. En leg ik tevens uit waarom het van een foto met een enkele prent (ook wel pootafdruk genoemd) eigenlijk niet mogelijk is om met zekerheid te kunnen zeggen of die achter gelaten is door een hond of een wolf.

Voor je verder leest en alles leert over het verschil tussen de twee: als je de kennis uit dit artikel wilt delen, geef dan de link naar dit artikel in plaats van een enkele afbeelding eruit te nemen. ;-)

https://www.diersporengids.nl/het-verschil-tussen-pootafdrukken-van-wolf-en-hond/

Posted on 28 May, 2024 07:01 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment