Wild Pollinator Count Nieuwegein's Journal

Journal archives for March 2023

08 March, 2023

Planten en hun wantsen ( Bas Drost)

Ik heb een waardplantenoverzicht gemaakt, mochten mensen gericht naar één soort willen zoeken. Verbeteringen/opmerkingen/suggesties zijn altijd welkom ;D. Met dank aan Marco de Haas, voor de overzichtelijke lay-out.

Bomen

Zilverspar – Abies

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Els – Alnus

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op berk.
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Berk – Betula

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Veenkielwants – Elasmucha fieberi (Acanthosomatidae)
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Coniferen en cipressen – Cupressaceae

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
In Nederland nog alleen op Jeneverbes waargenomen.
Bladpootrandwants – Leptoglossus occidentalis (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op jeneverbes.
Jeneverbes – Juniperus

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Spar – Picea

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Den – Pinus

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Linde – Tilia

Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Struiken

Meidoorn – Crataegus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Kamperfoelie – Lonicera

Kleine kielwants – Elasmostethus minor (Acanthosomatidae)
Alleen op rode kamperfoelie (L. xylosteum).
Vogelkers – Prunus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Vuilboom – Rhamnus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Lijsterbes – Sorbus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Bosbes – Vaccinium

Bosbeskielwants – Elasmucha ferrugata (Acanthosomatidae)
Alleen op blauwe bosbes (V. myrtillus).
Bosbesschildwants – Rubiconia intermedia (Pentatomidae)
Alleen op rode bosbes (V. vitis-idaea).

Kruiden

Schermbloemigen – Apiaceae

Pyjamaschildwants – Graphosoma lineatum (Pentatomidae)
Composieten – Asteraceae
Duizendblad – Achillea millefolium

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Kamille – Matricaria, Tripleurospermum en Anthemis

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Melkdistel – Sonchus

Langvleugelige glasvleugelwants – Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare

Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.

Ruwbladigen – Boraginaceae

Valse zuringrandwants – Enoplops scapha (Coreidae)
Alleen de nimfen zijn gebonden aan ruwbladigen, in droge, warme biotopen.
Vergeet-mij-nietgraafwants – Sebirus luctuosus (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.
Ossentonggraafwants – Sebirus morio (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.

Kruisbloemigen – Brassicaceae

Zwartgestippelde glasvleugelwants – Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae)
Koolschildwants – Eurydema oleracea (Pentatomidae)
Sierlijke schildwants – Eurydema ornata (Pentatomidae)
Zuidelijke koolschildwants – Eurydema ventralis (Pentatomidae)
Veldkers – Cardamine

Scharlaken schildwants – Eurydema dominulus (Pentatomidae)
Ook op andere kruisbloemigen.

Anjerfamilie – Caryophyllaceae

Ruitrandwants – Syromastus rhombeus (Coreidae)

Cypergrassen – Cyperaceae
Zegge – Carex

Zandzeggepantserwants – Phimodera humeralis (Scutellidae)
Alleen op wortels van zandzegge (C. arenaria).

Heidefamilie – Ericaceae
Kraaihei – Empetrum nigra

Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Voornamelijk op jeneverbes.

Wolfsmelken – Euphorbiaceae
Wolfsmelk – Euphorbia

Grote wolfsmelkwants – Dicranocephalus agilis (Stenocephalidae)
Vooral op cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zeewolfsmelk (E. maritima) en zandwolfsmelk (E. seguieriana).
Kleine wolfsmelkwants – Dicranocephalus medius (Stenocephalidae)
Vooral cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zandwolfsmelk (E. seguieriana) en amandelwolfsmelk (E. amygdaloides).
Wolfsmelkgraafwants – Cydnus aterrimus (Cydnidae)
Te verwachten op cipreswolfsmelk (E. cyparissias).

Vlinderbloemigen – Fabaceae
Oogstreeprandwants – Ceraleptus lividus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen, onder andere klavers (Trifolium), rupsklavers (Medicago) en wikke (Vicia).
Bruine getande randwants – Coriomeris denticulatus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen in droge, warme biotopen.
Brem – Cytisus
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)
Rupsklaver – Medicago
Rupsklaverrandwants – Bathysolen nubilus (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Grijsbruine getande randwants – Coriomeris scabricornis (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Gaspeldoorn – Ulex
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)

Ooievaarsbekken – Geraniaceae
Reigersbek – Erodium
Kaneelglasvleugelwants – Corizus hyoscyami (Rhopalidae)
Ook op andere waardplanten.
Reigersbekrandwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Schaarse reigersbekwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Kleine borstelige graafwants – Byrsinus flavicornis (Cydnidae)
Op kleverige reigersbek (E. lebelii).
Ooievaarsbek – Geranium
Geblokte glasvleugelwants – Rhopalus subrufus (Rhopalidae)
Robertskruid (G. robertianum) als belangrijkste waardplant.

Lipbloemigen – Lamiaceae
Ballote – Ballota
Ballotegraafwants – Tritomegas sexmaculatus (Cydnidae)
Andoorn – Stachys
Andoornschildwants – Eyarcoris venustissimus (Pentatomidae)
Voornamelijk op bosandoorn (S. sylvatica), ook op lipbloemigen uit andere genera.

Kaasjeskruiden – Malvaceae
Kaasjeskruid – Malva
Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Bremraapfamilie – Orobanchaceae
Hengel – Melampyrum pratense
Hengelgraafwants – Adomerus biguttatus (Cydnidae)

Grassen – Poaceae
Grote slanke glasvleugelwants – Chorosoma schillingii (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Kleine slanke glasvleugelwants – Myrmus miriformis (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Bruinrode glasvleugelwants – Rhopalus parumpunctatus (Rhopalidae)
Droge, onbeschaduwde, kruidenrijke graslanden.
Grote pantserwants – Eurygaster austriaca (Scutelleridae)
Droge, warme biotopen.
Schaarse/gewone pantserwants – Eurygaster maura/testudinaria (Scutelleridae)
Ruige graslanden, ook op andere kruiden.
Grote behaarde pantserwants – Odontoscelis fuliginosa (Scutelleridae)
In duinen en kalkgrasland op plekken met open zand tussen spaarzame begroeiing.

Weegbreefamilie – Plantaginaceae
Weegbree – Plantago
Weegbreeschildwants – Eysarcoris aeneus (Pentatomidae)
Voornamelijk op smalle weegbree (P. lanceolata).
Ereprijs – Veronica
Mannetjesereprijsschildwants – Stagonomus bipunctatus (Pentatomidae)
Alleen op mannetjesereprijs (V. officinalis).

Duizendknopen – Polygonaceae
Zuring – Rumex
Zuringrandwants – Coreus marginatus (Coreidae)
Schapenzuringrandwants – Spathocera dalmanii (Coreidae)
Op schapenzuring (R. acetosella) in heidevelden.

Rozenfamilie – Rosaceae
Wateraardbei – Comarum palustre
Gestippelde glasvleugelwants – Rhopalus maculatus (Rhopalidae).

Sterbladigen – Rubiaceae
Walstro – Galium
Kleefkruidgraafwants – Legnotus limbosus (Cydnidae)
Op kleefkruid (G. aparine).
Walstrograafwants – Legnotus picipes (Cydnidae)
Op meerdere soorten walstro, met name liggend walstro (G. saxatile).

Viooltjes – Violaceae
Viooltje – Viola
Viooltjeswants – Thyreocorris scarabaeoides (Thyreocoridae)
Voornamelijk op akkerviooltje (V. arvensis).

Bibliografie
Aukema, B., Heijerman, Th., & Kalkman, V. J. (2016). Veldgids wantsen deel 1. Leiden: EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.

De lay-out verdwijnt helaas, dus daarom als bijlage de word versie (pdf is helaas te groot).

Posted on 08 March, 2023 12:16 by optilete optilete | 4 comments | Leave a comment

19 March, 2023

Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) heeft genoom is 7x groter dan mens

Het idee dat het insectengenoom relatief klein en minder complex is, kan regelrecht de prullenbak in.

De Siberische klappersprinkhaan (Bryodemella tuberculata) is één van de meest opvallende sprinkhanen van Midden-Europa. En niet alleen door zijn opmerkelijke voorkomen. Onderzoekers zijn er namelijk in geslaagd zijn genoom in kaart te brengen. En daaruit blijkt dat deze sprinkhaan over een bizar groot genoom beschikt; de grootste van het hele insectenrijk.

https://scientias.nl/insect-met-recordbrekend-groot-genoom-ontdekt-genoom-is-7-keer-groter-dan-dat-van-ons/

Posted on 19 March, 2023 10:08 by optilete optilete | 0 comments | Leave a comment