Planten en hun wantsen ( Bas Drost)

Ik heb een waardplantenoverzicht gemaakt, mochten mensen gericht naar één soort willen zoeken. Verbeteringen/opmerkingen/suggesties zijn altijd welkom ;D. Met dank aan Marco de Haas, voor de overzichtelijke lay-out.

Bomen

Zilverspar – Abies

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Els – Alnus

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op berk.
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Berk – Betula

Berkenkielwants – Elasmotethus interstinctus (Acanthosomatidae)
Veenkielwants – Elasmucha fieberi (Acanthosomatidae)
Gewone kielwants – Elasmucha grisea (Acanthosomatidae)
Coniferen en cipressen – Cupressaceae

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
In Nederland nog alleen op Jeneverbes waargenomen.
Bladpootrandwants – Leptoglossus occidentalis (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op jeneverbes.
Jeneverbes – Juniperus

Jeneverbesrandwants – Gonocerus juniperi (Coreidae)
Jeneverbeskielwants – Cyphostethus tristiatus (Acanthosomatidae)
Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Spar – Picea

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Den – Pinus

Dennenschildwants – Chlorochroa pinicola (Pentatomidae)
Linde – Tilia

Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Struiken

Meidoorn – Crataegus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Kamperfoelie – Lonicera

Kleine kielwants – Elasmostethus minor (Acanthosomatidae)
Alleen op rode kamperfoelie (L. xylosteum).
Vogelkers – Prunus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Vuilboom – Rhamnus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Lijsterbes – Sorbus

Smalle randwants – Gonocerus acuteangulatus (Coreidae)
Ook op allerlei andere besdragende struiken.
Meidoornkielwants – Acanthosoma haemorrhoidale (Acanthosomatidae)
Voornamelijk op meidoorn, ook op andere besdragende struiken.
Bosbes – Vaccinium

Bosbeskielwants – Elasmucha ferrugata (Acanthosomatidae)
Alleen op blauwe bosbes (V. myrtillus).
Bosbesschildwants – Rubiconia intermedia (Pentatomidae)
Alleen op rode bosbes (V. vitis-idaea).

Kruiden

Schermbloemigen – Apiaceae

Pyjamaschildwants – Graphosoma lineatum (Pentatomidae)
Composieten – Asteraceae
Duizendblad – Achillea millefolium

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Kamille – Matricaria, Tripleurospermum en Anthemis

Brilglasvleugelwants – Stictopleurus abutilon (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Melkdistel – Sonchus

Langvleugelige glasvleugelwants – Liorhyssus hyalinus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.
Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare

Grijze glasvleugelwants – Strictopleurus punctatonervosus (Rhopalidae)
Ook op andere composieten.

Ruwbladigen – Boraginaceae

Valse zuringrandwants – Enoplops scapha (Coreidae)
Alleen de nimfen zijn gebonden aan ruwbladigen, in droge, warme biotopen.
Vergeet-mij-nietgraafwants – Sebirus luctuosus (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.
Ossentonggraafwants – Sebirus morio (Cydnidae)
Op allerlei soorten ruwbladigen.

Kruisbloemigen – Brassicaceae

Zwartgestippelde glasvleugelwants – Brachycarenus tigrinus (Rhopalidae)
Koolschildwants – Eurydema oleracea (Pentatomidae)
Sierlijke schildwants – Eurydema ornata (Pentatomidae)
Zuidelijke koolschildwants – Eurydema ventralis (Pentatomidae)
Veldkers – Cardamine

Scharlaken schildwants – Eurydema dominulus (Pentatomidae)
Ook op andere kruisbloemigen.

Anjerfamilie – Caryophyllaceae

Ruitrandwants – Syromastus rhombeus (Coreidae)

Cypergrassen – Cyperaceae
Zegge – Carex

Zandzeggepantserwants – Phimodera humeralis (Scutellidae)
Alleen op wortels van zandzegge (C. arenaria).

Heidefamilie – Ericaceae
Kraaihei – Empetrum nigra

Jeneverbesschildwants –Chlorochroa juniperina (Pentatomidae)
Voornamelijk op jeneverbes.

Wolfsmelken – Euphorbiaceae
Wolfsmelk – Euphorbia

Grote wolfsmelkwants – Dicranocephalus agilis (Stenocephalidae)
Vooral op cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zeewolfsmelk (E. maritima) en zandwolfsmelk (E. seguieriana).
Kleine wolfsmelkwants – Dicranocephalus medius (Stenocephalidae)
Vooral cipreswolfsmelk (E. cyparissias), zandwolfsmelk (E. seguieriana) en amandelwolfsmelk (E. amygdaloides).
Wolfsmelkgraafwants – Cydnus aterrimus (Cydnidae)
Te verwachten op cipreswolfsmelk (E. cyparissias).

Vlinderbloemigen – Fabaceae
Oogstreeprandwants – Ceraleptus lividus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen, onder andere klavers (Trifolium), rupsklavers (Medicago) en wikke (Vicia).
Bruine getande randwants – Coriomeris denticulatus (Coreidae)
Op allerlei vlinderbloemigen in droge, warme biotopen.
Brem – Cytisus
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)
Rupsklaver – Medicago
Rupsklaverrandwants – Bathysolen nubilus (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Grijsbruine getande randwants – Coriomeris scabricornis (Coreidae)
Voornamelijk op hopklaver (M. lupulina).
Gaspeldoorn – Ulex
Bremschildwants – Piezodorus lituratus (Pentatomidae)

Ooievaarsbekken – Geraniaceae
Reigersbek – Erodium
Kaneelglasvleugelwants – Corizus hyoscyami (Rhopalidae)
Ook op andere waardplanten.
Reigersbekrandwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Schaarse reigersbekwants – Arenocoris fallenii (Coreidae)
Vooral op kleverige reigersbek (E. lebelii) en gewone reigersbek (E. cicutarium).
Kleine borstelige graafwants – Byrsinus flavicornis (Cydnidae)
Op kleverige reigersbek (E. lebelii).
Ooievaarsbek – Geranium
Geblokte glasvleugelwants – Rhopalus subrufus (Rhopalidae)
Robertskruid (G. robertianum) als belangrijkste waardplant.

Lipbloemigen – Lamiaceae
Ballote – Ballota
Ballotegraafwants – Tritomegas sexmaculatus (Cydnidae)
Andoorn – Stachys
Andoornschildwants – Eyarcoris venustissimus (Pentatomidae)
Voornamelijk op bosandoorn (S. sylvatica), ook op lipbloemigen uit andere genera.

Kaasjeskruiden – Malvaceae
Kaasjeskruid – Malva
Vuurwants – Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Bremraapfamilie – Orobanchaceae
Hengel – Melampyrum pratense
Hengelgraafwants – Adomerus biguttatus (Cydnidae)

Grassen – Poaceae
Grote slanke glasvleugelwants – Chorosoma schillingii (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Kleine slanke glasvleugelwants – Myrmus miriformis (Rhopalidae)
Droge, warme duingraslanden en heidevelden.
Bruinrode glasvleugelwants – Rhopalus parumpunctatus (Rhopalidae)
Droge, onbeschaduwde, kruidenrijke graslanden.
Grote pantserwants – Eurygaster austriaca (Scutelleridae)
Droge, warme biotopen.
Schaarse/gewone pantserwants – Eurygaster maura/testudinaria (Scutelleridae)
Ruige graslanden, ook op andere kruiden.
Grote behaarde pantserwants – Odontoscelis fuliginosa (Scutelleridae)
In duinen en kalkgrasland op plekken met open zand tussen spaarzame begroeiing.

Weegbreefamilie – Plantaginaceae
Weegbree – Plantago
Weegbreeschildwants – Eysarcoris aeneus (Pentatomidae)
Voornamelijk op smalle weegbree (P. lanceolata).
Ereprijs – Veronica
Mannetjesereprijsschildwants – Stagonomus bipunctatus (Pentatomidae)
Alleen op mannetjesereprijs (V. officinalis).

Duizendknopen – Polygonaceae
Zuring – Rumex
Zuringrandwants – Coreus marginatus (Coreidae)
Schapenzuringrandwants – Spathocera dalmanii (Coreidae)
Op schapenzuring (R. acetosella) in heidevelden.

Rozenfamilie – Rosaceae
Wateraardbei – Comarum palustre
Gestippelde glasvleugelwants – Rhopalus maculatus (Rhopalidae).

Sterbladigen – Rubiaceae
Walstro – Galium
Kleefkruidgraafwants – Legnotus limbosus (Cydnidae)
Op kleefkruid (G. aparine).
Walstrograafwants – Legnotus picipes (Cydnidae)
Op meerdere soorten walstro, met name liggend walstro (G. saxatile).

Viooltjes – Violaceae
Viooltje – Viola
Viooltjeswants – Thyreocorris scarabaeoides (Thyreocoridae)
Voornamelijk op akkerviooltje (V. arvensis).

Bibliografie
Aukema, B., Heijerman, Th., & Kalkman, V. J. (2016). Veldgids wantsen deel 1. Leiden: EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden.

De lay-out verdwijnt helaas, dus daarom als bijlage de word versie (pdf is helaas te groot).

Posted on 08 March, 2023 12:16 by optilete optilete

Comments

super interessant ,dank !

Posted by nijntje51 about 1 year ago

Graag gedaan, maar ik denk dat het echte werk door Bas Drost is gedaan. Ik moet hem nog een keer lay-outen.

Posted by optilete about 1 year ago

Recent was er een vraag over layouten..

Met opsommingen
Met een tabel
Maar op forum was een soort soorten boom met layout.
https://www.inaturalist.org/posts/38475-less-agreeable-observations-more-agreeable-text-formatting

Posted by ahospers about 1 year ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments