Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Gewoon knopmos - Phascum cuspidatum Hedw.

Phascum cuspidatum is een winterpionier op vochtige tot droge, open, kalk- of in ieder geval basenrijke lichte klei, zavel, leem en kleiïg zand. Het staat onder meer in akkers, op opgespoten grond, op dijken, langs wegranden en in zandig stroomdalgrasland. Op de zware, kalkloze komklei in het rivierengebied komt het nauwelijks voor. Het afzoeken van relatief kalkrijke plekken op het Pleistoceen zal af en toe ook succes opleveren. Doorgaans is Phascum gemakkelijk herkenbaar aan het vrij grote formaat, het zittende, door holle perichaetiumbladen omhulde kapsel en de bladen met uittredende nerven.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2861
https://waarneming.nl/species/17655/photos/?

Posted on 21 December, 2020 13:05 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments