Slibmos - Physcomitrella patens (Hedw.) Schimp.

Slibmos - Physcomitrella patens (Hedw.) Schimp.

Physcomitrella patens is een kensoort van de Slijkgroen-associatie, een pioniergemeenschap die in de nazomer verschijnt op droogvallende slikkige oevers in de uiterwaarden van de grote rivieren.

In de uiterwaarden zullen zeker nog vele vondsten volgen omdat de soort profiteert van de vele natuurontwikkelingsprojecten. Interessanter is de vraag in welke andere delen van het land Slibmos eveneens 's zomers pioniert op droogvallende kleiïge of lemige bodem. De gezaagde, grootcellige blaadjes met niet-uitredende nerf en het doorgaans aanwezige zittende kapseltje met het smalle huikje maken deze soort onmiskenbaar.

https://www.verspreidingsatlas.nl/2869
https://waarneming.nl/species/17506/photos/?
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=602863
https://www.standaard.be/cnt/o91litna

Posted on 21 December, 2020 12:58 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments