Handboek Vegetatiekunde Nederland online

Het Handboek Vegetatiekunde biedt een diepgaande introductie op de studie van begroeiingen in al hun verscheidenheid en in samenhang met de plaatsen waar ze in het wild voorkomen.
Vegetatiekundigen houden zich niet bezig met de studie van een tulpenbed of arboretum. Aangeplante bossen of akkers zijn dan weer wel interessant, aangezien wilde planten zich ook hier kunnen vestigen. Vegetatie is dus (bijna) overal. Het vormt tevens een nauwkeurige afspiegeling van de gesteldheid van de omgeving, de bodem of de fauna in een gebied.

Het online Handboek Vegetatiekunde gaat in op hoe je vegetatie meet en bestudeert.

Achtergrond van het handboek
Het handboek, in de vorm van een open Wiki bij Groen Kennisnet, kwam tot stand in kader van een WURKS-project. Drie auteurs schreven mee: John Janssen en Joop Schaminée van Wageningen Environmental Research, en Hedwig van Loon van Hogeschool Van Hall Larenstein Velp. Het biedt een (digitale) update van het handboek 'De vegetatie van Nederland', dat in 1995 uitkwam.

Het nieuwe, open handboek is in eerste instantie gericht op studenten in het hbo en mbo, maar kan ook gebruikt worden door andere geïnteresseerden.

Janssen, J. A. M., Schaminee, J. H. J., van Loon, H., & van Genderen, R. A. (Ed.) (2019, Mar). Handboek Vegetatiekunde. Groen Kennisnet. https://edepot.wur.nl/472248

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22904838/Handboek+Vegetatiekunde
PE&RCVegetation, Forest and Landscape EcologyPlant Ecology and Nature Conservation

https://wiki.groenkennisnet.nl/space/HV/22905083/Vegetatie+van+Nederland

Een aantal hoofdstukken Vegetatiekunde: https://stratiotes.net/2019/05/19/website-over-vegetatiekunde/

Posted on 29 September, 2022 19:30 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments