Fietsend de natuur platwalsen...

Fietsend de natuur platwalsen...

https://www.facebook.com/photo?fbid=1242955499493466&set=pcb.1242958509493165
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242958509493165&id=100013370825049

Fietsen in de natuur lijkt natuurvriendelijk, maar is dat niet altijd. Bulderbaanfietspaden en ATB-routes in bijvoorbeeld het Bargerveen, op de Veluwe, de Sallandse heuvelrug, door de Groesbeekse heuvels, de Kempense Cartierheide... eisen steeds vaker slachtoffers onder bedreigde reptielen als zandhagedis, gladde slang en hazelworm.
De laatste jaren worden (schelpen)paden vervangen door betonpaden in natuurgebieden. Bijvoorbeeld in de Schoorlse Duinen zijn sinds 2015 veel schelpenpaden door beton vervangen. Die hebben voor de beheerder het voordeel dat ze amper slijten en geen last hebben van wortelopdruk. Maar beton is een ideale ondergrond om flink door te trappen, zeker op een e-bike. De tijd die een hagedis of slang dan nog heeft om te ontsnappen als hij op het pad zit is dan nog minder, de kans op doodrijden dus groter. Met de stijging van het aantal e-bikes lijkt het logisch te veronderstellen dat door de grotere actieradius van de e-biker de fietsers uit een groter gebied rondom het natuurgebied komen. Dat resulteert dan in gemiddeld meer fietsers in het natuurgebied, die ook nog eens sneller rijden en meer fietspad kilometers gebruiken in het natuurgebied.
Zijn we in Nederland doorgeschoten? Teveel beleving, teveel fietspaden?
Zie het uitstekende artikel https://www.natuurbelangnederland.nl/fietspaden-dodelijk.../ , onderstaande column én de links onderaan.
'De natuur is geen plaats voor enorme betonnen fietspaden'
Column Patrick Jansen in Trouw 2 april 2021
Laatst was ik na jaren weer eens in het Bargerveen bij Emmen. Het is een van de laatste restanten van het uitgestrekte Bourtanger hoogveenmoeras, ooit 3000 km² groot. Tot 1992 werd hier nog ontwaterd en geveend.
Maar nu gaat het Bargerveen vooruit. De verdroging is verminderd door de aanleg van natte bufferzones en kades die meer water in het hoogveen houden. Nergens in Nederland broeden meer grauwe klauwieren dan hier. Ik zag baltsende kraanvogels en jagende zeearenden.
En tóch, in dit prachtige Natura2000-gebied kookte mijn bloed. Ik kon nog wegslikken dat de kades waren uitgevoerd als deltawerken. Maar dat daarbovenop enorme betonnen fietspaden waren aangelegd, tot wel 3,5 meter breed, was te veel. Idyllische paadjes over oude smalspoordijkjes waren landingsbanen geworden.
Het lijkt een rage. Overal verdwijnen in natuurgebieden paadjes van schelpen, leem en zand onder dikke pakken beton, soms gefundeerd met sloopafval dat al te vaak niet schoon blijkt. De betonpaden worden ultrabreed aangelegd. Veilig en comfortabel voor wielrenners en stekkerfietsers. Onverwoestbaar en onderhoudsvrij voor de beheerder.
Hoe kan dit in vredesnaam gebeuren? De betonpaden vormen een enorme inbreuk op het natuurlijke karakter van natuurgebieden. Ze vernietigen zandpaden, terwijl die nou juist nestgelegenheid bieden aan talloze insectensoorten. Soms zijn het nota bene historische paden.
Bovendien zijn de betonpaden dodelijk voor beschermde reptielen. Hagedissen, hazelwormen en slangen worden aangetrokken door de warmte en vervolgens massaal platgefietst. Roofvogeldeskundige Rob Bijlsma schreef in natuurtijdschrift De Levende Natuur dat hij het fietsverkeer in dertig jaar tijd met een factor 24 zag toenemen, en daarmee ook het aantal doodgereden hazelwormen. Vooral waar beton was gestort.
Zelden lukte het bezorgde burgers betonpaden tegen te houden. In de Amsterdamse Waterleidingduinen sneuvelde wel een plan bij de Raad van State vanwege risico’s voor reptielen en de inbreuk op het natuurlijke karakter van het gebied. Bij Kootwijk op de Veluwe moest een betonpad over de hei worden afgebroken.
En in het genoemde Bargerveen voorkwam de Vogelbescherming dat dwars door het reservaat nóg een betonnen ‘belevingspad’ werd aangelegd, aangezien het evident vogels zou verstoren. In deze gevallen was er iets mis met de natuurtoets, die checkt of er een ‘significante’ invloed is op beschermde soorten. Maar meestal ‘mag het’.
Ik snap niet dat sommige boswachters dit goedpraten. “Van een slecht schelpenfietspad is het een betonfietspad geworden”, vertelde die van Bargerveen trots, dolblij met “een enorme toename van fietsers”. Genieten, comfort, veiligheid en vrijwel onbeperkte toegankelijkheid lijken belangrijker te zijn dan de natuur zelf. “Het lijkt soms wel of de natuur nog slechts wordt gedoogd”, schamperde natuurbeschermingsorganisatie Ravon daarop terecht.
Het is tijd voor een andere manier van denken. Niet de vraag of aanleg van infrastructuur ten koste gaat van flora of fauna moet centraal staan, maar de vraag of de natuur erdoor vooruit gaat. Dat laatste is bij betonpaden overduidelijk niet het geval. Mee stoppen, nu.
https://www.trouw.nl/.../de-natuur-is-geen-plaats-voor.../
https://bargerveen-schoonebeek.nl/.../onderzoek-naar.../
https://www.gelderlander.nl/.../al-bijna-2-ton.../
https://www.omroepgelderland.nl/.../De-verbreding-van-het...
https://www.wmg-groesbeek.nl/natuur/fietspad.html
https://www.ed.nl/.../fietspaden-dodelijke-obstakels.../
https://www.gelderlander.nl/.../bossen-vol-beton.../
https://www.trouw.nl/.../mountainbikers-walsen-zeldzame.../
https://www.ravon.nl/.../Schu.../schubbenslijm2019011001.pdf
https://www.ad.nl/.../partij-voor-de-dieren-wil-geen.../
https://www.natuurbelangnederland.nl/fietspaden-dodelijk.../

Posted on 06 April, 2021 14:04 by optilete optilete

Comments

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments