Ramunė Vakarė

Joined: Aug 6, 2022 Last Active: Jun 20, 2024 iNaturalist

Gyvenu girioje, joje daug nepažįstamų objektų: augalų, vabalų, paukščių... Įdomu stebėti ir susipažinti. Nesu gamtininkė, todėl Jūsų pagalba aukso vertės. Ačiū!

Nature is a great mystery, to know it and too little for several lives.
I live in a forest, it has many unfamiliar objects: plants, beetles, birds... It's interesting to watch and get acquainted. I'm not a naturalist, so your help is gold value. Thanks!

View All