Ilja Fescenko

Joined: Nov 9, 2017 Last Active: Dec 7, 2023 iNaturalist

Es mīlu dabu visās tās izpausmēs, un iNaturalist saasina manas sajūtas, padarot katru ceļojumu interesantu un noderīgu. Es mācos izprast dabu un tajā notiekošos procesus. Apkārtnes bioloģiskās daudzveidības izzināšana un kontemplācija palīdz dziļāk ienirt dzīves noslēpumā. Būdams bērns, lielāko daļu laika pavadīju ar makšķeri. Es vairs nenogalinu zivis, bet man patīk tās novērot un fotografēt savā vidē. Mana sieva (ekologs) un es (fiziķis darba dienās) vairākus gadus pavadījām Amerikas dienvidrietumos, tos izpētot tālu un plaši. Tagad esam atgriezušies dzimtenē - Latvijā, kas ir balts plankums iNaturalist kartē...

I love nature in all its manifestations, and iNaturalist sharpens my senses making each trip exciting and useful. I learn to understand nature and processes within it. The knowledge and contemplation of the surrounding biodiversity help me to plunge deeply into Life. As a child, I spent most of my time with a fishing rod. I no longer kill fishes, but I like to observe and photograph them in their environment. My wife (ecologist) and me (physicist in working days) spent several years in the American Southwest, exploring it far and wide. Now we have returned to our homeland - Latvia, a white spot on the map of iNaturalist...

Я люблю природу во всех ее проявлениях, и iNaturalist обостряет мои чувства, делая каждую прогулку интересной и полезной. Я учусь понимать природу и процессы в ней. Знание и созерцание окружающего биоразнообразия помогают мне глубоко погрузиться в Жизнь. В детстве я проводил большую часть своего времени с удочкой. Я больше не убиваю рыб, но мне нравится наблюдать и фотографировать их в их собственной среде. Моя жена (эколог) и я (физик в рабочие дни) провели несколько лет на американском юго-западе, исследуя его вдоль и поперек. Теперь мы вернулись на родину - в Латвию, белое пятно на карте iNaturalistа...

View All