Tijdreizen in Limburg (TRINL) - Buitenring Parkstad.

Vijf kaarten

Met de app kan de gebruiker schakelen tussen vijf kaarten: de huidige topografische kaart, de POL- kaart (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en drie historische kaarten uit 1700, 1800 en 1900. „Op die van 1800, de Tranchotkaart, zijn we echt trots. Die kaarten, in opdracht van Napoleon gemaakt door een legertje landmeters onder leiding van Jean Joseph Tranchot, zijn eigenlijk de eerste échte topografische kaarten van Limburg. Heel precies, heel gedetailleerd. Ze zijn ten behoeve van TRINL voor de eerste keer passend gemaakt voor gps. Dus één op één op elkaar te leggen met de moderne kaarten. Heel bijzonder.”.

Virtuele tijdreis

Het opnemen van de POL-kaart in de app verraadt al dat TRINL niet alleen een (virtuele) tijdreis naar het verleden mogelijk maakt, maar ook een blik in de toekomst. Heijnen: „Je kunt dit systeem uitbreiden met plankaarten, bijvoorbeeld voor ingrijpende projecten van het formaat Buitenring Parkstad. Die kun je dan over de andere kaarten heen leggen om te zien wat de consequenties van dergelijke ingrepen voor het landschap zijn.” TRINL is in ieder geval meer dan het zoveelste aardige speeltje voor iPhone en iPad, benadrukt Heijnen. „Het is natuurlijk wel leuk, spelen met die kaarten, maar we hopen ook op een langer naijlend effect, namelijk dat mensen zich realiseren wat er allemaal in het landschap, hun woonomgeving, is gebeurd en nog staat te gebeuren. En dat ze gaan nadenken over de vraag of al die ontwikkelingen wel zo positief zijn, of dat er actie nodig is om natuur en landschap in Limburg te behouden en te versterken. Want die actie, daar staan wij als Natuur en Milieufederatie natuurlijk voor.”

TRINL geeft een bijzondere kijk op het Limburgse landschap door de eeuwen heen. Met de App reis je door de tijd en zie je hoe Limburg er vroeger uitzag. De meest bijzondere kaarten zijn de Tranchotkaarten uit 1800. Deze unieke kaarten zijn de eerste échte topografische kaarten van Limburg. Voor het eerst zijn de kaarten digitaal passend gemaakt voor gebruik met GPS.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.trinl239844&hl=nl&gl=US
https://www.nmflimburg.nl/trinl-app/

Posted on 03 November, 2022 20:50 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments