Op weg naar betekenisvolle publieke betrokkenheid bij onderzoek

De Europese Commissie en het Nederlandse kabinet hebben hoge verwachtingen van open science, zowel voor de wetenschap als voor de samenleving. Open wetenschap is volgens hen beter ingebed in de maatschappij en draagt meer bij aan het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Bovendien zou openheid de wetenschap sneller en efficiënter maken.

In deze beschouwing onderzoeken we wanneer publieke betrokkenheid bij wetenschap betekenisvol is, en hoe ze kan worden georganiseerd. Daartoe belichten we de (wetenschappelijke) gedachtevorming over de relatie tussen wetenschap en samenleving en de Europese en Nederlandse beleidsontwikkeling daaromtrent. Ook putten we uit drie domeinstudies die we eerder publiceerden. We presenteren praktische stappen voor beleidsmakers, onderzoekers en het publiek om publieke betrokkenheid bij onderzoek meer betekenis te geven.

https://www.rathenau.nl/nl/inclusieve-wetenschap/samen-verder-met-open-science
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2021-02/Samen_verder_met_open_science_Rapport_Rathenau_Instituut.pdf

Posted on 11 March, 2021 21:27 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments