Rafael Carbonell Font

Joined: Dec 14, 2019 Last Active: Jul 13, 2024 iNaturalist

Sóc naturalista des de petit, i aficionat a les papallones, libèl·lules, més tard als ortòpters i cigales (i els seus cants), ... els diptera tipuloidea i sciarioidea, darrerament a les aranyes i als himenòpters.... intento mostrar el que aprenc determinant els exemplars que estudio, la majoria trobats morts, i fent collages de fotos que recullin els caràcters distintius .... m'agrada mostrar el que he après i soc insistent preguntant el que encara no conec.

Des de l'any 2021 estic treballant en una clau dicotòmica per a les abelles Halictinae (Halictus+Lasioglossum, no Sphecodes) de Catalunya, i per això intento identificar aquestes abelles de clenxa d'aquesta àrea tan profundament com puc.

http://faunacangrau.blogspot.com/

I have been a naturalist since I was a child, and a fan of butterflies, dragonflies, later the orthoptera and cicadas (and their songs), ... the diptera tipuloidea and sciarioidea, lately spiders and hymenoptera .... trying to show what I learnt by determining the specimens I study, mostly found dead, and making photo collages that pick up the distinctive characters .... I like to show what I’ve learned and I’m insistent on asking what I don’t know yet.

Since 2021 I'm working in a dichotomic key for the Halictinae (Halictus+Lasioglossum, not Sphecodes) from the Catalonian region, and so I try to identify this sweat-bees from this area as deep as I can.

View All