‘Stikstof is de kanarie in de kolenmijn’ - kopie stikstofkanarie

Origineel, die bijgewerkt wordt:
https://www.inaturalist.org/projects/wild-pollinator-count-nieuwegein/journal/70866-stikstof-natuurbehoud-stikstofkanarie-jan-willem-erisman

‘Stikstof is de kanarie in de kolenmijn’
https://mijn.landvanons.nl/members/pages/stikstofkanarie - Jan Willem Erisman

Geef boeren meer keuzevrijheid in aanpak vermindering stikstof’ - Jan Willem Erisman
06 januari 2022
In zijn oratie pleit hoogleraar Milieu en Duurzaamheid Jan Willem Erisman voor lokale oplossingen met meer vrijheid om te voldoen aan de milieu-, natuur- en klimaatdoelen. Dan kunnen boeren bijvoorbeeld zelf oplossingen bedenken voor de stikstofproblematiek. Het idee sluit aan bij het coalitieakkoord, hoewel de plannen daarin volgens Erisman niet concreet genoeg zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=qd-Hi6pPpPg
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/geef-boeren-meer-keuzevrijheid-in-aanpak-vermindering-stikstof

Boeren en stikstof - Zondag met Lubach (S10) 20 okt. 2019
Drie jaar oud... en nog steeds actueel.
Een deel van de stikstof komt uit het buitenland en daar kunnen we niet zo veel aan doen. Maar het grootste deel komt door veeteelt. Omdat de landbouw de grootste bron van stikstof is, moet de oplossing voor een groot deel uit die sector komen. En daarom moet er iets radicaal veranderen aan de Nederlandse veeteelt.
https://www.youtube.com/watch?v=7sNBUBlnJo8&t=465s

Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?
Nederland heeft een #stikstofprobleem: #boeren mogen niet meer uitbreiden, nieuwe woonwijken worden uitgesteld en Lelystad Airport mag voorlopig niet worden gebouwd. De stikstofuitstoot moet eerst drastisch worden verminderd. Maar wat is #stikstof eigenlijk? En waarom vormt het een probleem? Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman (Vrije Universiteit) legt het aan je uit.
https://www.youtube.com/watch?v=UcDM80wf7-Q&t=82s

The Big Five - Jan Willem Erisman
Het kabinet moet doorpakken met het stikstofbeleid en moet boeren veel meer gaan helpen met de omslag naar duurzame landbouw. Dat stelt Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden.
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10490201/stikstofprobleem-jan-willem-erisman

Podcast ToekomstNatuur
over stikstofdepositie met Michiel Wallis de Vries. Erg fijn om eens echt de diepte in te gaan. https://anchor.fm/toekomst-voor-natuur

Effecten van stikstofdepositie op paddenstoelen en de betekenis voor het functioneren van het bosecosysteem (Thom Kuyper, Maandag 24 oktober 2022)
Zoom-link, https://us06web.zoom.us/j/84428536920

Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over stikstof vindt u alvast hier: https://www.natuurmonumenten.nl/stikstof/veelgestelde-vragen
https://www.natuurmonumenten.nl/stikstof

De presentaties en powerpoints van de presentatie van Natuurmonumenten dd. 11 okt 2022 worden helaas niet gedeeld.

Einde van het PAS: Nu inzetten op winst voor natuur!
https://edepot.wur.nl/504448?_ga=2.127481988.869641169.1669127680-316315367.1665584877

Stikstof https://www.biomaatschappij.nl/product/stikstof/
In Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid vertellen wetenschappers je alles over de stof die in de lucht net zo normaal is als zuurstof, maar – in bepaalde verbindingen – veel effect heeft op onszelf en de wereld om ons heen.

FLORON-dag 2022: Hoe worden Kritische Depositiewaarden bepaald? - Han van Dobben
https://www.youtube.com/watch?v=CFQqnZxRjpA

FLORON-dag 2022: Natuurbeheer in tijden van steeds grotere milieuaantasting - Henk Siebel
https://www.youtube.com/watch?v=66jBNtoHE_g

FLORON-dag 2022: Steenmeel in het Droge Zandlandschap - Joost Vogels
https://www.youtube.com/watch?v=VDVIEOAapoM

FLORON-dag 2022: Onderzoek naar Breed wollegras en Slank wollegras - Philippine Vergeer
https://www.youtube.com/watch?v=o2qJ9B7j_VY

Tekenen
https://www.youtube.com/watch?v=hrSWhvzleyg&t=2s

Nog meer Youtube filmpjes over Stikstof, uit Vlaanderen
https://www.google.com/search?q=natuurpunt+stikstof+youtube&rlz=1C1GCEU_nlNL820NL820&oq=natuurpunt+stikstof+youtube

Posted on 05 October, 2022 17:50 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments