Opzet van een inventarisatieproject

Eens uitzoeken hoe een project als de katering van een gebied opgezet kan worden in iNaturalist.
https://www.inaturalist.org/projects/botanikkartierung-mondsee-irrsee

Posted on 13 July, 2022 12:48 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments