Fossiel of not fossiel, that is the question

Er is online een stuk over de taxonomie van strandfossielen van Cadee en Wesselingh te vinden met meer info. Maar in het kort: dit zijn allemaal exemplaren die oud zijn en of je ze fossiel noemt hangt af van je definitie van fossiel. De donkergrijs blauwe exemplaren lijken me Holoceen en zijn mogelijk tussen 2000 en 6000 jaar oud maar zouden ook veel ouder kunnen zijn. Het lichtgrijze exemplaar is mogelijk Laat Pleistoceen, Eemien, rond de 100.000-125.000 jaar oud. Donkere kleur of kleur zegt niet iets over precieze ouderdom.

Geologisch oudere schelpen (dus ouder dan Holoceen) komen in onze omgeving ondiepe Noordzee) altijd uit sedimenten die afgezet zijn tijdens de warme perioden. In veel gevallen zal het dan gaan om materiaal uit het Eemien, dat is de vorige warme tijd, of uit veel oudere perioden uit het begin van het Kwartair (Holoceen en Pleistoceen) of nog ouder: het Plioceen. Pliocene ouderdom treffen we vooral op de Zeeuwse kusten aan. Schelpen met een Pleistocene en Holocene ouderdom komen langs de hele kust voor.
Als je problemen met al deze namen hebt kan ik je wikipedia aanraden (ondanks het feit dat de pagina over het Pleistoceen niet geweldig is).

https://www.facebook.com/photo?set=gm.3311340495633730

https://www.facebook.com/photo?fbid=176755624277749&set=gm.3311340495633730

Posted on 01 April, 2021 13:57 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments