PvdADFM: Signalen van de korstmossen serieus nemen

De PvdADFM fractie heeft het college van B&W van de gemeente De Fryske Marren schriftelijke vragen gesteld over een onlangs verschenen rapport over de reactie van de korstmossen op stikstof in Gaasterland.

De uitkomst van het rapport maakt duidelijk dat de korstmossen, (symbiontische levensvormen van schimmels en algen) zeer gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Korstmossen vervullen als zogenaamde bio-indicatoren een belangrijke rol als natuurlijk meetsysteem. Opvallend is dat, met name in Gaasterland, een verdere achteruitgang van de stikstof mijdende korstmossen optreedt ten gunste van de stikstofminnende korstmossen. De achteruitgang van de biodiversiteit is waarneembaar. Dat wil zeggen dat sommige zeldzame soorten planten, insecten en uiteindelijk ook vogels verdwijnen. En dat heeft weer gevolgen voor het specifieke landschap van Gaasterland.

https://defryskemarren.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/457/2021/02/BLWGRapport26.pdf

Posted on 11 March, 2021 21:28 by optilete optilete

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments